Laboratoryjny piec komorowy wysokotemperaturowy FCF 50/170M

Typ pieca FCF 50/170M
Temp. maks. [°C] 1700
Wymiary komory roboczej [mm] szer. x wys. x gł. 300 x 350 x 500
Objętość komory [dm3] 50
Wymiary gabarytowe pieca [mm] szer. x wys. x gł. 1000 x 1860 x 1230
Moc pieca [kW] 15
Czujnik temp. B
Masa [kg] 670
Napięcie zasilania [V~] 400
print
a specification
sheet
make an inquiry about this product
If you have any questions please contact us:
tel. 32 47 07 495
tel./fax 32 47 07 502
e-mail: czylok@czylok.com.pl
M-PROGRAMATOR TEMPERATURY

Jeden czteroznakowy i dwa pojedyncze wyświetlacze umożliwiają łatwy odczyt temperatury rzeczywistej obiektu i parametrów zadanych. Dzięki możliwości zaprogramowania czasu opóźnionego startu jak również czasu wygrzewania, tzn.utrzymania temperatury pieca przez określony czas, możliwe jest automatyczne przeprowadzenie cyklu wypału bez nadzoru. Daje to możliwość pracy np. w czasie obowiązywania taryfy nocnej na energię elektryczną lub wcześniejsze nagrzanie pieca do wymaganej temperatury unikając niepotrzebnych przestojów w pracy. Posiada możliwość programowania czasu (czyli szybkości) dojścia do zadanej temperatury. Cechuje się możliwością zaprogramowania 10 etapów w każdym programie pracy, przy czym przez etap rozumie się temperaturę zadaną, czas dojścia do tej temperatury oraz czas wygrzewania w temperaturze zadanej. Umożliwia to kształtowanie dowolnej krzywej wypału dla danego urządzenia grzewczego ze zmiennymi odcinkami przyrostu lub opadania temperatury w czasie.

 

<< back

    Laboröfen und Spezialgeräte – bestellen Sie in Polen, denn es lohnt sich! Die Zusammenarbeit mit einem polnischen Hersteller bietet reale Vorteile:

  • der Preis ist niedriger, als bei den Herstellern aus Westeuropa;
  • höchste Produktqualität;
  • schnelle Realisierung einer Bestellung;
  • es ist möglich, auch Lösungen zu bestellen, die keine Standardausführung sind;
  • unterschiedliche Konfigurationen von Katalogprodukten sind zulässig;
  • der Hersteller organisiert die Lieferung;
  • Serviceleistungen vor Ort, beim Kunden;
  • Kontakt in deutscher Sprache unter der Nummer: +48 xxx xxx xxx.


Kontaktieren Sie uns über unser Kontaktformular >>

See other products in the category: Komorowe do 1800°C

Typ pieca Temp. maks. Wymiary komory roboczej [mm] Objętość komory Wymiary gabarytowe pieca [mm] Moc pieca Czujnik temp. Masa Napięcie zasilania
[°C] szer. wys. gł. [dm3] szer. wys. gł. [kW] [kg] [V~]
FCF 4/150M 1500 150 150 180 4 540 1040 675 3 B 110 230
FCF 2/160M/PG 1600 100 150 160 2 900 1680 700 3,2 B 195 230
FCF 11/150M 1500 200 225 250 11 690 1680 550 5 B 125 400
FCF 16/150 1500 230 230 300 16 720 1680 580 6 B 160 400
FCF 35/150M 1500 250 280 500 35 1050 1750 930 12 B 190 400
FCF 4/160M 1600 150 150 180 4 540 1040 675 3 B 110 230
FCF 4/160M/PG 1600 150 150 180 4 720 165 500 3 B 150 230
FCF 11/160M 1600 200 225 250 11 690 1682 763 7,2 B 150 400
FCF 16/160M 1600 230 230 300 16 720 1680 580 6 B 160 400
FCF 14/160M 1600 230 215 280 14 670 1620 705 5,6 B 185 400
FCF 35/160M 1600 250 280 500 35 1000 1700 830 11,3 B 150 400
FCF 2/170M 1700 100 150 160 2 560 1000 580 2,7 B 62 230
FCF 4/170M 1700 150 150 180 4 600 1090 645 2,8 B 70 230
FCF 11/170M 1700 200 225 250 11 690 1680 550 5 B 125 400
FCF 2/180M 1800 100 150 160 2 560 1000 580 2,7 B 62 230
FCF 4/180M 1800 150 150 180 4 450 1060 650 3 B 110 230
FCF 11/180M 1800 200 225 250 11 690 1682 692 6,2 B 235 400
FCF 50/170M 1700 300 350 500 50 1000 1860 1230 15 B 670 400
FCF 468/180/Spec 1800 500 780 1200 468 2360 3060 1300 55 B 1940 400